De conformitat amb el que disposa l'article 319 de la Llei de Societats de Capital (LSC) es fa públic que en Junta General de "BIGAS GLOBAL, SA", celebrada amb caràcter extraordinari i universal el dia 14 de novembre de 2.023, es van aprovar per unanimitat,...

El passat divendres dia 10 de novembre, es va celebrar a Mas Solà de Santa Coloma de Farners, l’acte Empresa Unika. Aquest esdeveniment, que va comptar amb la presencia de més de 180 persones, entre les que es trobaven el president del club, Sr. Cayetano...

Ja podem anunciar que, a partir d'avui, som nou soci adherit del grup ANAGRASA (Associació Nacional d'Indústries Transformadores de Greixos i Subproductes Animals), l'organització empresarial espanyola del sector de la transformació de subproductes animals procedents de la cadena de producció i distribució d'aliments i productes d'origen animal. Junts,...

Aquest mes de març hem inaugural el projecte de la planta de Gestcompost Centro a Belinchón (Castella- La Mancha), amb l'objectiu de transformar residus carnis de categoria 2 i d'altres subproductes orgànics en biogàs renovable. Els equips de Bigas Global s'encarreguen de la recepció trituració i...

Aquest 2023 hem renovat la nostra marca, i amb aquest canvi comencem els nostres nous canals de comunicació a Instagram, Linkedin i Facebook, i seguim amb el nostre canal de Youtube on pots conèixer tots els processos de la nostra maquinària i productes. Amb l'objectiu d'acostar-nos...

La nostra empresa, des de fa anys ha anat consolidant el seu procés d'internacionalització en les sis àrees d'activitat, que són: Alimentació, Rendering, Industrial, Vapor, Clima i Manteniments, adreçades a diferents indústries, per a contribuir que les empreses, a través de la nostra maquinària, augmentin...

L’acord es va formalitzar aquest mes d'octubre al pavelló de Fontajau de Girona. A la signatura hi ha assistit, per part de Bigas Global, els representants Frederic Bigas i Enric Bigas. I per part de l’Spar Girona, les jugadores, l'equip tècnic i resaltar la jugadora...