Text legal

Avís legal i política de privacitat

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquest web és titularitat de Bigas Global, SA, (d’ara endavant ”EL TITULAR”), amb CIF: A17013319 , amb domicili a diss. Pont Major, 21 de Girona (17007); tel. 972 20 69 32

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, oa tercers que n’han autoritzat l’ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats dinformació i promoció. EL TITULAR n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL TITULAR es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests webs.

 

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), us oferim la informació següent sobre el tractament de les vostres dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

EL TITULAR: Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

– Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
– Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, serveis i productes.
– Si participa en algun dels nostres sorteigs i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, als diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, per tal de promocionar les nostres activitats , serveis i productes.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades són els consentiments que ens dóna.

 

Pel que fa a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.
– Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que es van recollir.
– En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítim