BIGAS GLOBAL, NOU SOCI ADHERIT AL GRUP ANAGRASA

BIGAS GLOBAL, NOU SOCI ADHERIT AL GRUP ANAGRASA

Ja podem anunciar que, a partir d’avui, som nou soci adherit del grup ANAGRASA (Associació Nacional d’Indústries Transformadores de Greixos i Subproductes Animals), l’organització empresarial espanyola del sector de la transformació de subproductes animals procedents de la cadena de producció i distribució d’aliments i productes d’origen animal.

Junts, treballem pels mateixos objectius:
· La millora contínua de la salut pública, la sanitat animal, el medi ambient i la seguretat de la cadena alimentària.
· Contribuïm al trànsit cap a una economia circular, mitjançant una gestió eficient dels subproductes animals.
· Defensem les bones pràctiques dels nostres associats.
· Proporcionem informació relacionada amb la gestió dels subproductes animals.

http://www.anagrasa.org/
https://bigasglobal.com/