Innovació

Innovació

CANVIAR LES COSES INTRODUINT NOVETATS

Aquesta premissa ha acompanyat l’empresa en general i el departament de R+D en particular al llarg dels anys. El nostre afany per resoldre les dificultats dels nostres clients en un sector cada vegada més tecnològic ens va portar a destinar cada cop més recursos a aquesta finalitat, i, per això, a consolidar un departament específic que contínuament està en transformació, captant mancances del sector i estudiant com resoldre-les.

 

Aquesta dedicació ens ha donat com a resultat múltiples projectes innovadors de diferents envergadures, sent els més ambiciosos mereixedors d’ajuts públics concedits pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

 

Sense cap dubte, el projecte que més destaca és el conegut PIGHEAT, que va ser mereixedor del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 738874. El projecte va consistir en el disseny d’una planta capaç de transformar els cabells de porc en un combustible d’alt poder calorífic amb propietats excel·lents per a la seva combustió.

 

Gràcies a tot el que hem descrit anteriorment, finalment el 06/05/2020 rebem el SEGELL PYME INNOVADORA que atorga la Direcció General d’Innovació i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Aquest segell va acabar de confirmar la qualitat dels serveis oferts per Bigas Global i posa de manifest el caràcter i capacitat innovadora de l’empresa.

NOTÍCIES

Algunes referències

Slide Slide Slide Slide Slide