Qualitat

Qualitat

PERSEGUIM L’EXCEL·LÈNCIA.

Tot el que fem es regeix pel principi de la qualitat. Els manteniments que realitzem són exhaustius i rigorosos, i la nostra maquinària es distingeix per la seva fiabilitat, les seves prestacions tècniques i per la qualitat i robustesa dels materials que asseguren una llarga durabilitat. Acrediten aquesta qualitat les les nostres certificacions en ⸺ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 relatives al disseny i fabricació de generadors de vapor, als digestors i a la maquinària per a plantes de subproductes carnis, a la caldereria en general, instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció, climatització, lampisteria, gas, electricitat, instal·lacions petroliferes i a les instal·lacions contra incendis. La gestió de la qualitat de l’empresa aplicada al disseny, a la fabricació, a la inspecció i a les proves de recipients i conjunts a pressió és conforme als requisits de la Directiva Europea 2014/68/UE.

Per saber més sobre nosaltres, consulta el nostre apartat web.

Certificats

Slide Directiva d'equips a pressió
2014/68/UE - MODUL H-1
ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001 Directiva d'equips a pressió
2014/68/UE - MODUL H

NOTÍCIES

Algunes referències

Slide Slide Slide Slide Slide